De warmtepomp om energiezuinig te verwarmen en koelen!

De warmtepomp om energiezuinig te verwarmen en koelen!

  • 13 jul Off
warmtepomp om energiezuinig te verwarmen en koelen

De warmtepomp om energiezuing te verwarmen en koelen!

warmtepomp om energiezuinig te verwarmen en koelenDe tijd is rijp om onze slechte gewoonten te veranderen en dit door te investeren in nieuwe milieuvriendelijke verwarmingstechnologie met name warmtepompen.

De energie wordt steeds duurder?

Een ideaal bewijs hiervan zijn uw facturen: het laatste jaar alleen al is de prijs van fossiele brandstoffen (stookolie, gas,…) met gemiddeld 10% gestegen.

Olieproducerende landen zijn vaak politiek instabiel, voorbeeld hiervan is de huidige toestand in het Midden-Oosten, wat een zeer belangrijke rol speelt en de alsmaar verhoogde zeldzaamheid van deze grondstoffen op globaal vlak versterkt deze tendens nog.

Grote productie van duurzame energie is daarom onontbeerlijk

Er is een dringende behoefte aan meer hernieuwbare en goedkopere energiebronnen. De verbranding van fossiele brandstoffen produceert buiten energie schadelijke stoffen, met name CO2 (werkt het broeikaseffect in de hand), zinkoxiden, rook en diverse gassen,.. dewelke nu meer dan ooit nefast zijn voor het milieu en de gezondheid.

Het milieu en onze gezondheid moeten dringend beschermd worden, maar zeker die van volgende generaties.

Laten we daarom kiézen voor warmtepompen

Tot op heden hebben we de energiebronnen die de natuur rijk is nog maar zelden aangewend. Deze zijn hernieuwbaar en schoon en ze inschakelen, betekent tevens een belangrijke besparing.

In het bijzonder denken we dan aan de warmtepompen van Mitsubishi Eectric.

“Een warmtepomp verbruikt gemiddeld 25 à 30% elektrische energie om te voldoen aan de gehele warmtebehoefte. De resterende 75 à 70% wordt uit de buitenlucht gehaald en is dus onuitputtelijk en volledig gratis. We spreken dan over hernieuwbare energie.”

Als installateur van warmtepompen is A-aircool vooral actief in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Kempen en Antwerpen.

Wilt u meer info of een gratis offerte ontvangen voor een warmtepomp installatie? Vraag professioneel advies aan A-Aircool m.b.t warmtepompen. 


Comments are closed.


Klantenervaringen

Lees meer ervaringen